HF Fremtidens 100 års jubilæum

Lokalhistoriker Allan Mylius fortæller på en særdeles levende måde om Lersøens historie, specielt før der var kolonihaver. Øvrige talere var den nu tidligere medlem af BR og Børne- og Ungeborgmester Anne Vang, formand for Kolonihaveforbundet Preben Jacobsen og den nu tidligere formand for Kolonihaveforbundet, kreds 1, Knud Seebens.

1. Tale ved jubilæumsarrangementet d. 15.8.2009
2. Jubilæumssang
3. Velkomsttale til jubilæumsfesten d. 17.10.20091.
T ale ved jubilæumsarrangementet 15. august 2009 i anledning af HF Fremtidens 100 års-jubilæum d. 17.10.2009 Af JØRGEN ULLMAN

Det er mig en stor glæde at byde velkommen til vores 100 års jubilæum. Når man læse gennem de gamle annaler kan man se at foreningen har en spændende historie.

Kort historik
17.10.1909: Haveforeningen Fremtiden startet
I 1925 består haveforeningen af 20 haver, som er de nuværende haver: 4,6, 38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58, (+ ekstra ved siden af have nr. 58, en del af nuværende Kraftsti, nedlægges i 1956), 60,62,64, 66, 68 og 70).
Haverne 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 24 er en del af Haveforeningen Lyngbyvej, som er fra 1907 altså et par år ældre end os andre
Og haverne 26, 28, 30, 32,34 og 36 er en del af Haveforeningen Jørgensminde. Der var oprindeligt 20 haver
Der var en lille haveforening syd for HF Lyngbyvej (HF Pilevænget). En lille restdel af denne er tilbage i form af en lille del af nuværende have nr. 24.

I 1947 vedtager kommunen nogle generelle retningslinjer for Lersøparkens Haveforeninger:
”Love for Haveforeningen i det permanente bælte anlagt at Københavns kommune i Lersøparken i 1947”
Kommunen vil kun have 4 haveforeninger på denne side af Lersøpark Alle, og der bliver vedtaget nogle fælles Ordensregler for Fremtiden 1.4.1949, hvor så Haveforeningerne Jørgens Minde, Lyngyvejens Haveselskab og Pilevænget tilsluttes.

Livet i kolonihaverne
Svært at sige noget om, men et lille indblik i protokollerne giver et fingerpeg:

Lyngbyvejens Haveselskab
Bestyrelsesmøde 1.7.09
Et medlem har klaget over at et andet medlem har taget nogle georginer fra en nabo udenfor foreningen og plantet den i sin have. Har herefter sat den tilbage igen. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at medlemmet opsiges.
Det blev foreslået at der opsættes pigtråd langs haverne da det mod Lersøen er nemt at springe over.

Ekstraordinær generalforsamling 4.6.09
Det blev vedtaget at opsige lejemålet fra det medlem sig har stjålet georginer (han var ikke selv tilstede)
Det blev vedtaget at opsætte pigtråd da det er let for børn at springe over.

HF Fremtiden
Generalforsamling d. 3.7.27
Glæde over god kassebeholdning. Medlem havde været arbejdsløs og meget syg, men er nu rask igen og vil betale 2 kr. om ugen til lejen var betalt. Vedtaget at afholde vinterfest med 7 stemmer for og 6 imod (herunder formanden) Festernes tid er forbi.

Generalforsamling 21.7.29

Det oplystes at P. Hansen husede løse existenser fra Fælleden i sin have, hvilket foreningen ikke kunne tillade. Der sendes ham et brev: ”Da det er beviseligt at P. Jensen huser existensløse personer i sit lysthus som derved færdes i kolonien og derved er til ubehag og skræk for medlemmerne vedtager generalforsamlingen at stille ham valget om at afstå sin have selv eller også lade foreningen sælge den. Da foreningen ikke vedblivende kan finde sig i den slags ting. Og afhændelsen skal ske i løbet af en måned på dato 21.7.1929, da der ellers vil blive taget andre forholdsregler”-
Vedtog at eftergive ovennævnte (3.7.27) medlems gæld da han havde haft brækket armen. Undtagelsesvis.

Jeg vil sige velkommen til de 4 jubilæumstalere: Anne Vang, kommunens repræsentant, formanden for Kolonihaveforbundet Preben Jacobsen, Formand for Kredsen Knud Seebens, og lokalhistoriker Allan Mylius Thomsen.

Først Anne Vang ….Velkommen…


2.

H/F Fremtidens 100-års jubilæum

Mel.: Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne

Tekst: Lene Johansen, Have nr. 14

 

For hund’red år siden blev Fremtiden lavet

I nutiden er vi så glade for det

Forening blev bygget på skaller fra havet

og losseplads under, man ofte kan se.

 

Et hundrede år er da grund til at feste

Og festes det skal der, med fynd og med klem

Løft glasset til hilsen og skål med den næste

Og syng visen her, den er rimelig nem.

 

I nutiden kan vi om fremtiden drømme

I fortiden drømte man virkelig stort

I Fremtid’n tanken om forfædre ømme

De skabte foreningen, virk’lig godt gjort.

 

Vi alle er glade for vores små haver

Selv ugentlig græsslåning hygger vi med

Om søndagen spiser vi – slår vores maver

Og maden med øllerne bli’r skyllet ned.

 

Med rødternet dug og se dannebrog vejrer

Når fuglene kvidrer er sommeren go’

I haven man intet og alt jo kan fejre

Når bar’ vi ser bort fra en motorvejsbro

 

Vi ønsker os vildt en tunnel til de biler

Vi ønsker hen bøllerne, hvor peberet gror

Hvis ønsker opfyldes, se ihh hvor vi smiler

Og atter vi alle på fremtiden tror.

 

I fremtiden vil vi i Fremtiden bygge

I fremtiden vil vi i Fremtiden bro.

I fremtiden skal vi da rigtig os hygge.

Vi i nutid og fremtiden er Fremtiden tro.

3.
Velkomsttale ved HF Fremtiden
100 års jubilæum for medlemmer – 17.10.2009
Af JØRGEN ULLMAN

Indledningsvis vil jeg godt byde velkommen til vores 100 års jubilæum i Haveforeningen Fremtiden.

Ifølge Nudansk Leksikon er en kolonihave:
”En lille have anlagt sammen med andre haver i områder i udkanten af større byer, evt. med et lille hus på. Området ejes af kommunen eller af en forening som lejer haverne ud til medlemmerne. Opstod som såkaldte frihaver eller fattighaver fra 1820’erne anlagt med opdragende sigte som led i enevældens fattigvæsen. Oprindeligt mest til dyrkning af egne grøntsager, senere også med rekreative og sociale formål med prydhaver og karakteristiske pittoreske (maleriske) kolonihavehuse. Første danske kolonihave blev oprettet i Ålborg i 1884, Den første i København i 1891. Fungerede under industrialiseringen som kompensation for arbejdernes usunde boliger og arbejdspladser. I 1949 var der 100.000 kolonihaver i Danmark, i 1997 60.000. Tilsvarende kolonihaver er også kendt fra England, Tyskland, Sverige, Norge og Finland med forbillede i de danske haver.

Så – vi har noget at leve op til.

I samme leksikon står også at ordet Kolonist (som vi jo hedder i dag) betyder Nybygger.

Hvad er så vores historiske opdrag?
•    At alle skal have råd til at købe en kolonihave
•    At det har et socialt formål
•    At man kan slappe af fra dagens dont,
•    At man skal kunne dyrke grøntsager og planter
•    At man skal kunne bygge og male sit hus på hvilken måde og i hvilken farve som man selv finder passende – et såkaldt malerisk hus

•    Selv om der stadig er fattige i Danmark er kolonihaver ikke kun til de allerfattigste. Det er for alle, dog har børnefamilier og pensionister fortrinsret, i hvert fald i Københavns kommune (det har de ikke mere, ifølge ny lejekontrakt - ju)

Kort historik
17.10.1909
Haveforeningen Fremtiden startet

I 1925 består haveforeningen af 20 haver, som er de nuværende haver: 4,6, 38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58, (+ ekstra ved siden af have nr. 58 beliggende på den nuværende Kraftsti, nedlagt i 1956), 60,62,64, 66, 68 og 70.
Vi 19 er simpelthen kernen i det oprindelige HF Fremtiden.

Haverne 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og det meste af nr. 24 var en del af Haveforeningen Lyngbyvej, som er fra 1907.
Disse 9 er simpelthen de ældste.

Og haverne 26, 28, 30, 32,34 og 36 var en del af Haveforeningen Jørgensminde. Der var oprindeligt 20 haver. De er fra 1923 og
Disse 6 er simpelthen de yngste

Der var en lille haveforening nord for HF Lyngbyvej (HF Pilevænget). En lille restdel af denne er tilbage i form af en lille del af nuværende have nr. 24. Denne ene have er simpelthen den eneste med elementer fra den mindste kolonihaveforening, som var på 6 haver.

Vi er dog alle i dag ligeværdige medlemmer af HF Fremtiden.

I 1947 vedtager kommunen nogle generelle retningslinjer for Lersøparkens Haveforeninger:
”Love for Haveforeningen i det permanente bælte anlagt at Københavns kommune i Lersøparken i 1947”

Kommunen ville kun have 4 haveforeninger på denne side af Lersøpark Alle, og der bliver vedtaget nogle fælles Ordensregler for Fremtiden 1.4.1949, hvortil Haveforeningerne Jørgens Minde, Lyngbyvejens Haveselskab og Pilevænget tilsluttes.

Læg mærke til ordet tilsluttes – der er ikke tale om en fusion.

Nogle få historier fra en svunden tid vil være på sin plads:

Bestyrelsesmøde 1909
Et medlem har klaget over at et andet medlem har taget nogle georginer fra en nabo udenfor foreningen og plantet den i sin have. Har herefter sat den tilbage igen. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at medlemmet opsiges.

Ekstraordinær generalforsamling 2009
Det blev vedtaget at opsige lejemålet fra det medlem som har stjålet georginer (var ikke selv tilstede)

Generalforsamling 1927
Glæde over god kassebeholdning. Medlem havde været arbejdsløs og meget syg, men er nu rask igen og vil betale 2 kr. om ugen til lejen var betalt. Vedtaget at afholde vinterfest med 7 stemmer for og 6 imod (formanden var imod). Som formanden sagde: Festernes tid er forbi. Sådan er formænd heldigvis ikke mere.

På generalforsamlingen 2 år efter vedtog man at eftergive førnævnte medlems gæld, da han siden havde haft brækket armen. Og det var vel og mærket - Undtagelsesvis.

Generalforsamling 1929
Det oplystes at P. Hansen husede løse existenser fra Fælleden i sin have, hvilket foreningen ikke kunne tillade. Der sendes ham et brev: ”Da det er beviseligt at P. Jensen huser existensløse personer i sit lysthus som derved færdes i kolonien og derved er til ubehag og skræk for medlemmerne vedtager generalforsamlingen at stille ham valget om at afstå sin have selv eller også lade foreningen sælge den. Da foreningen ikke vedblivende kan finde sig i den slags ting. Og afhændelsen skal ske i løbet af en måned på dato 21.7.1929, da der ellers vil blive taget andre forholdsregler”

Her skal man have i baghovedet at det var ca. 30 år efter at Karen Spidsmus, Ferdinand Eriksen og de øvrige Lersøbøller huserede i Lersøparken.

Flere bliver ældre
Selv om videnskaben gør at vi lever længere, er der ikke mange der bliver 100 år. Vi er en bedaget forening, men ung af sind.

Alderen er ikke det eneste parameter for om man kan følge med i udviklingen. Vi er alle - hver for sig og tilsammen – årsag til at vi føler os hjemme i vores haveforening, og til stadighed følger med i udviklingen samt fornyr os, med respekt for det bedste af vores traditioner, herunder er – ja man tør næsten ikke sige det i disse liberale tider – solidariteten.


Vi har pædagoger, socialarbejdere og andre medlemmer med det plejegen - og den nødvendige viden og erfaring der skal til – for at pusle og pleje vores haver på betryggende vis.

Vi har pleje- og sundhedsmedarbejdere, og medlemmer med grønne fingre, der på bedste økologiske vis sørger for at vi har sunde haver, at der ikke gøres indgreb overfor vores haver ved brug af kunstgødning eller kemiske sprøjtemidler – eller sagt på en anden måde: At dyrke haven som i gamle dage.

Vi har håndværkere og andre med den håndværksmæssig snilde der skal til for at sørge for at bygge, reparere og pleje vores huse, udhuse og andre bygninger (Pas på ikke at betræde blomster og bede)

Vi har mange medlemmer der tager fat til fælles gavn, fx i forhold til at holde fælles ting, såsom hække, skur og udhængsskabe i orden. Og her er der såvel tale om, at såvel mænd som kvinder går til den, på lige fod.

Vi har medlemmer der ønsker at være sig selv, og medlemmer der dyrker det sociale fællesskab – med naboerne eller i større sammenhænge.

Vi har it-folk og akademikere som på hver deres måde bidrager til fællesskabet, med den viden og de evner de har,

Vi har pensionister, efterlønnere og ”hjemmeløbende” der opholder sig det meste af sæsonen – såvel dag som nat – i haveforeningen og passer godt på vores haveforening.


Hvis det – til trods for alle disse forebyggende ting – alligevel går helt galt, har vi en slagter som med millimeter nøjagtighed kan foretage kirurgiske indgreb og en langfartschauffør der kan sørge for at køre eventuel giftig jord og materialer til kemifabrikker i provinsen eller i udlandet.

Og – hvis det er gået galt, men alligevel er lidt lys forude, har vi bryggeriarbejdere som kan sørge for at vi får den benzin der skal til for at få fornyede kræfter til at slukke vores tørst.
Eller Fremtidens Kvinder, som på bedste Madam Blå-maner sørger for traktering med Frelsen kaffe og hjemmebag.

Sammen kan vi skabe et fælles tredje, hvor 1 + 1 bliver 3.

Og så har vi de der lægger vægt på personlig udvikling, afslapning, meditation, sund kost og i det hele taget lever et anti-stresset liv, hvor man får opfyldt sine drømme. Dem skal der også være plads til.

I det hele taget er der plads til alle der bruger sit hus og sin have, på den måde som de selv ønsker, dog uden at genere andre.

Til sidst nogle dårlige og platte vittigheder, som måske alligevel er meget rammende. Det er op til en selv at vurdere dette1.
Den gamle mand skulle en tur til lægen til det årlige lægetjek. Da han ikke hørte så godt havde han sin kone med.

Da parret var trådt ind i lægens kontor sagde lægen: "Jeg skal bruge en afføringsprøve, en urinprøve og en sædprøve".

Da manden ikke hørte så godt spurgte han konen: "Hvad sagde lægen?".

Konen svarede: "Lægen sagde at han skulle bruge dine underbukser".


2.
Fem stadier i en brandert – og dette gælder selvfølgelig ikke i HF Fremtiden

Stadie 1 - KLOG
Dette er når du pludselig bliver ekspert i alt. Du ved simpelthen alt og vil meget gerne dele din viden med alle og enhver der lytter til dig. På dette stadie har du altid RET og selvfølgelig har alle du taler med URET. Dette kan føre til nogle heftige diskussioner hvis begge parter er "KLOGE".

Stadie 2 - SMUK
Dette er når du pludselig indser at du faktisk er den der ser allerbedst ud i hele haveforeningen og at alle vil have din krop. Du kan gå hen til en hvilken som helst af det modsatte køn og begynde en samtale, idet du ved at du ser total godt ud. Husk at du stadig er "KLOG", så du kan tale om alt med denne person.

Stadie 3 - RIG
Dette er når du pludselig er den rigeste i hele verden.
Du kan købe øl til alle fordi du simpelthen bare har så mange penge.
Du er også god til at lave væddemål på dette stadie, da du jo stadig er "KLOG". Det er lige meget om du taber eller vinder for du er RIG. Du kan også købe øl til alle du synes ser bare lidt godt ud, da du jo stadig er
"SMUK".

Stadie 4 - UOVERVINDELIG
Nu er du klar til slås med alt og alle, især dem du har diskuteret og væddet med. Der er simpelthen ingen der kan gøre dig noget på dette stadie. Du kan også gå hen til et par og udfordre den mandlige part til kamp. Du frygter ikke at tabe noget, da du jo både er KLOG, RIG og "SMUKKERE" end ham.

Stadie 5 - USYNLIG
Dette er som regel det sidste stadie i en brandert.
Når du er nået her til kan du gøre alt, fordi du er usynlig. Der er simpelthen ingen der kan se dig.
Du kan danse på bordet for at imponere alle dem der vil have din krop og ingen andre i haveforeningen kan se dig - heller ikke dem der vil slås med dig. Du kan gå gennem gangene og skråle så højt du kan, for der er alligevel ingen der
kan se eller høre dig. Og eftersom du stadig er KLOG kan du synge alt.3.
Mænd er bare lykkeligere mennesker - sådan er det bare

Dit efternavn kan du beholde som det er. Garagen er din egen.
Bryllupsforberedelser ordner sig selv. Chokolade er bare en blandt flere slags lækkerier.

DU kan blive præsident eller statsminister. Du kan aldrig blive gravid.
Du kan have en hvid T-shirt på i badelandet. Du kan gå uden T-shirt i badelandet. Automekanikere fortæller dig sandheden.

Hele verden er din pisse-rende. Du behøver ikke køre til en anden tankstations toilet blot fordi dette er for ulækkert. Du behøver ikke tænke over hvilken vej du skal dreje en møtrik. Du har det samme arbejde men tjener mere. Rynker gør dig mere karakterfuld. Du kan blot leje smokingen til store fester.

Folk kigger aldrig på dit bryst når du taler til dem. Det nærmest forventes at du bøvser under og efter måltidet. Du kan prutte. Nye sko giver dig ikke vabler eller slidmærker. Du har det samme humør altid.
Telefonsamtaler varer højst 30 sekunder. Du ved ting og sager om biler, våben, fly osv.... En uges ferie kan snildt rummes i én kuffert. Du kan selv åbne flasker og rødbedeglas. Du får anerkendelse for at være betænksom. Hvis nogen glemmer at invitere dig kan I stadig være venner.

Dit undertøj koster 49 kr. for 3 stykker. Tre par sko er mere end nok for dig. Du har aldrig betænkeligheder med om dit tøj sidder ordentligt.. Du er ikke i stand til at se om dit eget tøj er krøllet.
Hele dit ansigt er i de farver naturen har givet det. Den samme hårmode varer i årevis, måske endda årtier. Du er kun nødt til at barbere dit ansigt og halsen.

Du må lege med legetøj hele livet. Din mave vil sædvanligvis skjule dine brede hofter. En taske og én farve til alle årstider. Du går med shorts, uanset hvordan dine ben ser ud. Du kan ordne negle med en lommekniv. Du kan vælge, om du vil have overskæg.

Juleindkøbene til 25 familiemedlemmer ordner du på 25 minutter den 23. december. Det er ikke underligt at mænd er mere lykkelige.
 


Med disse ord vil jeg ønske at vi alle får en god jubilæumsfest, med håb om at vi også bliver 200 år.

Med alt det som vi alle kan og gør, kan det ikke gå helt galt.


Tak for ordet.
| Svar

Nyeste kommentarer

04.09 | 16:35

Hej
Jeg vil gerne skrive op på venteliste, kan I hjælpe.
Mvh
Maick
Mail: maickkobane@gmail.com

25.08 | 09:18

Hej bil gerne skrives op på en venteliste hvem kontakter jeg. Hilsen Hava

11.07 | 20:48

Hej Simon
Samme svar:
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret. Dbh Susanne Aabel

11.07 | 20:47

Hej Simon
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret.
Dbh
Susanne Aabel