Lersøsammeslutningen

Vi har et samarbejde med de øvrige kolonihaver og nyttehaver i Lersøparken/Kolonihaveparken.
Der afholdes årlige bestyrelsesmøder og generalforsamlingen. Der udover ac hoc møder efter behov. Vi arrangerer blandt andet fælles vurderingskursus og holder hinanden orienteret om hvad der rører sig i kolonihavebevægelsen samt diskuterer fælles problemstillinger og handler på disse.

Vedtægter for Lersøsammenslutningen

FORMÅL

Sammenslutningens formål er at bevare og stadig udvikle samarbejdet mellem foreningerne i Lersøen

§ 1

Sammenslutningen består af følgende foreninger:

ØBRO

BLOMSTEN

4. MAJ

VENNERS LYST

FREMTIDEN

ALDERSRO

           

  § 2.

I sammenslutningen kan kun optages haveforeninger i Lersøen

§ 3.

Sammenslutningens bestyrelse, som består af formand, kasserer og sekretær, vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes så vidt muligt 3.søndag i april. Valgperioden er 2 år. Formanden vælges på lige årstal. Kasserer og sekretær på ulige årstal.

Desuden vælges et ekstra medlem til bestyrelsen, som vælges for 2 år, på lige årstal. I lige år vælges en revisor for 2 år og i ulige år vælges en revisorsuppleant for 2 år

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel.

Hver forening har 2 stemmer, uanset størrelse af foreningen.

§ 4

Foreningerne kan stille forslag til generalforsamlingen. Det være sig ændringsforslag til vedtægterne som andre forslag. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal sørge for at foreningerne skal have disse i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 5.

Foreningerne betaler et årligt kontingent til sammenslutningen. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§ 6.

Foreningernes bestyrelser forpligter sig loyalt til at overholde demokratisk vedtagne aftaler som er indgået på Sammenslutningens generalforsamling. Sådanne aftaler vedtages med simpelt flertal.

Vedtaget på generalforsamlingen – 12. september 2016

 

Bestyrelse:

Formand: Vakand   

Sektetær: Jørgen Ullman, HF Fremtiden

Kasserer: Hans Ottowicki, HF Venners Lyst

Bestyrelsesmedlem: Trine Walther, HF Venners Lyst

 

Rebecca 29.01.2018 23:06

Hej
Vi er et par med en lille pige Der trænger til græs under tæerne, og sol på kinderne! Er opskrivning evt. muligt i år?

Kh.
Rebecca

Jørgen Ullman 06.03.2018 12:35

Hej Rebecca
Vi regner med at nyopskrive til efteråret. Læs vores hjemmeside når vi kommer dertil

Jørgen Ullman 08.08.2016 11:40

Hej Anne Mai. Da vi stadig har venteliste, skriver vi ikke op i år - og sandsynligvis heller ikke næste år.

Anne Mai 07.08.2016 22:10

Hej
Vi er en lille familie som meget gerne vil på venteliste til jeres kolonihaver. Hvad skal vi gøre for at realisere dette?
De bedste hilsener
Anne Mai

| Svar

Nyeste kommentarer

04.09 | 16:35

Hej
Jeg vil gerne skrive op på venteliste, kan I hjælpe.
Mvh
Maick
Mail: maickkobane@gmail.com

25.08 | 09:18

Hej bil gerne skrives op på en venteliste hvem kontakter jeg. Hilsen Hava

11.07 | 20:48

Hej Simon
Samme svar:
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret. Dbh Susanne Aabel

11.07 | 20:47

Hej Simon
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret.
Dbh
Susanne Aabel