Værdigrundlag og dokumenter

Værdigrundlag for Haveforeningen Fremtiden

Vores kolonihave sikrer at vi har et økonomisk realistisk fritidstilbud nær vores helårsbolig. Ifølge lejekontrakten med Københavns kommune må tildeling af ledige kun finde sted efter en venteliste. Dette grundlag følger vi, ligesom vi er enige i Kolonihaveforbundets vedtægter, hvor der står at et af formålene med kolonihaver er, at modvirke enhver form for kapitalvinding i forbindelse med medlemmernes afhændelse af haverne. En Højesteretsdom har bekræftet, at Kolonihaveforbundets vedtægter skal følges i forbindelse med salg og køb af ledige haver. Grundlaget for vores forening er den ånd, som blandt andet Lejekontrakten med kommunen og Forbundets vedtægter, er skrevet i. Dette er en forudsætning for at vi har – og forhåbentlig stadig vil have - en relativ lav jordleje. Hvad er kolonihaveånden? Vores Kolonihaver har en social, kulturel, rekreativ og miljømæssig betydning for os. En social betydning, fordi vi kommer hinanden ved. Vi hjælper hinanden i hverdagen - med småt eller stort. En kulturel betydning, fordi der er rammer og plads til at vi alle har mulighed for at udøve kreativ mangfoldighed – fx i form af bygning af huse (med hvad vi nu har af materialer) og dyrkning af vores haver. Dette uanset om vores huse er lavet af genbrugs- eller nyt materiale og/eller vores haver fortrinsvis er prydhaver med blomster og krukker, græs, urte-,frugt- og grønthave eller en kombination. Vi anbefaler medlemmerne at dyrke økologisk - uden brug af sprøjtemidler eller kemikalier – kort sagt - ”en have som i gamle dage”. Der skal være plads til dyrkning af naturhaver og lave eksperimenter samt plads til leg for børn og barnlige sjæle. Mangfoldighed er et varemærke.En rekreativ betydning, fordi vi slapper af fra hverdagens arbejdspres eller dagligdagens rutiner. Det giver ny energi - hvilket igen har en positiv effekt på vort arbejds- og privat livet i øvrigt. Det er legalt at have hus og have med begrænset krav om vedligeholdelse. Måden af slappe af på er forskelligt fra medlem til medlem. En miljømæssig betydning, fordi sunde omgivelser – såvel fysiske som menneskelige – har en meget afgørende rolle for os og omgivelserne. Samfundsmæssigt set er der ingen tvivl om at det har en positiv effekt på udgifterne indenfor sundheds- og socialsektoren. Kolonihavekulturen  -  byggende på det sammenhold der findes - er med til at udvikle noget meget værdifuldt og afgørende i vort samfund – nemlig et solidarisk samfund, med udgangspunkt i blandt andet vores tanker, ideer, skabende evner og – ikke mindst - fælles handlinger. Hvordan kan vi bevare og udvikle kolonihaveånden? Vi skal bevare, skabe og udvikle kolonihaveånden, ud fra den forskellighed som vi hver for sig bidrager med – dette på tværs af alder, køn, etnisk baggrund eller andre forskelligheder. Dette forudsætter dog, at vi alle jævnligt bruger vores hus og have. At vi alle er en del af ”livet i dagligdagen” At vi selv gør en indsats for at holde vores hus og have, med mindre vi af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til dette. Vi afgør selv hvordan vores eget hus og egen have skal se ud. Om det for eksempel skal være prydhave, nyttehave eller naturhave. En misligholdt have er ikke at betragte som en naturhave.
Vore fællesarealer og hække skal holdes – det vil sige at der skal klippes hæk og luges ukrudt. Form og højde af hæk afgøres af det enkelte medlem.
Det er det enkelte medlems ansvar at egen have, egen hæk holdes og at det pågældende medlem deltager i fælles opgaver, såsom at luge egen del af stier og parkeringspladser. Hvis det enkelte medlem for ofte overtræder disse fælles spilleregler, vil det være naturligt at andre medlemmer af haveforeningen gør pågældende medlem opmærksom på misligholdelsen. I sidste instans er det bestyrelsens opgave at gøre medlemmet opmærksom på dette. Hvis der ikke sker ændringer (jf. ovenstående), kan bestyrelsen sørge for det fornødne – på medlemmets regning - eller opsige/ophæve lejemålet, jf. vedtægterne. Der skal være plads til fællesskab – på tværs af hækken, for flere medlemmer i fællesskab, eller hele haveforeningen – men det er også legalt at ”passe sig selv”. Vi har alle et ansvar for at der skabes fysiske og sociale rammer for udøvelse af fælles aktiviteter. Det er op til de enkelte medlemmer, grupper af medlemmer eller bestyrelse at komme med ideer til dette. Eller at tage initiativer til organisering af disse. Det kan evt. være ture ”ud af haven”, evt. i samarbejde med de øvrige haveforeninger i Lersøsammenslutningen. Eller lave aktiviteter på vores p-plads.
Vi har alle et ansvar for de fælles arrangementer/aktiviteter som foranstaltes af bestyrelsen, så som sct. Hans-fest, høstmarked, fælles arbejdsdag med efterfølgende fælles spisning, oprydning efter grøntbunke mv. Ved ethvert overgreb på vores kolonihaveforening er bestyrelsen ansvarlig for at gøre hvad der står i deres magt for at modvirke dette. Dette uanset om disse overgreb kommer fra kommune, region, stat eller andre.

     Vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 26. maj 2009.


 
| Svar

Nyeste kommentarer

04.09 | 16:35

Hej
Jeg vil gerne skrive op på venteliste, kan I hjælpe.
Mvh
Maick
Mail: maickkobane@gmail.com

25.08 | 09:18

Hej bil gerne skrives op på en venteliste hvem kontakter jeg. Hilsen Hava

11.07 | 20:48

Hej Simon
Samme svar:
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret. Dbh Susanne Aabel

11.07 | 20:47

Hej Simon
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret.
Dbh
Susanne Aabel